Rekuperace

Rekuperační ventilace J 726 .

Rekuperační ventilační systém slouží k výměně vzduchu v jednotlivých obytných místnostech, aniž by docházelo k výrazným tepelným ztrátám . Odváděný špatný vzduch předává své teplo čerstvému vzduchu , přiváděnému z venkovního prostředí . Oproti jiným konstrukcím má předkládané řešení celou řadu výhod :

Účinnost definovaná normou > 76% .

Celosvětově nejnižší poměr cena/užitná hodnota .

Sníží energetickou náročnost objektu až o 10kWh/m2 za rok .

Ekonomická návratnost již od 6let (pořizovací + provozní náklady /hodnota ušetřené energie ) .

Bonus navíc stále čerstvý vzduch a snížení nadměrné vlhkosti uvnitř objektu .

Rychlá a šetrná instalace ( cca 2,5hod. , bezprašné vrtání prostupu diamantovým nástrojem ) .

Existuje mnoho variant řešení , které se namíru přizpůsobí Vašim požadavkům .

Nepatrná spotřeba energie ( typicky 1,1kWh/měsíc = cca 5 Kč/měsíc pro objem do 80m3 ) .

Autonomní řešení pro jednotlivé místnosti nevyžaduje nákladné rozvody vzduchotechniky .

 

1.   Minimalizuje množství obměňovaného vzduchu . Vychází z prakticky osvědčeného každodenního vyvětrání oknem. Při použití rekuperace se vymění vzduch v místnosti minimálně 2x za den a to tak , že se odsává vzduch od podlahy ( tam obsahuje nejvíc vodní páry , CO2   a alergenů v prachu ) . Ohřátý čerstvý vzduch je směrován ke stropu tak , že se rovnoměrně vyměňuje celý objem místnosti . Naproti tomu  při větrání oknem se vzduch pod úrovní parapetu téměř nepohne a je třeba , pro stejný účinek , vyměnit několikanásobně větší množství vzduchu (při značné ztrátě tepla ) .

2.  Konstrukce zaručuje , že se na venkovní straně spolu s čerstvým vzduchem  přimíchává jen minimum vypouštěného vzduchu . Obdobně je zaručeno , že jen minimum přiváděného čerstvého vzduchu je odsáto z místnosti v blízkosti vnitřní ventilační jednotky , aniž by příznivě ovlivnilo složení vzduchu ve větraném prostoru .Důsledné oddělení nasávaného vzduchu od vydechovaného na vnitřní i venkovní straně dává oproti konkurenčním výrobkům výhodu ve vyšší efektivitě výměny vzduchu . Pro zajištění čerstvého vzduchu v celém objemu místnosti lze obměňovat menší množství vzduchu (až 1/3) než u jednotek , které mají sání i výstup blíže než 0,5m od sebe (často i na stejné straně). 

  • Pro zvýšení účinnosti je výhodné snížit rychlost proudění ve  výměníku , tak aby bylo využito v co nejvyšší míře teplo z odváděného vzduchu . Nejnižší rychlost proudění   pro požadovaný objem vzduchu lze nastavit při trvalém provozu . Naznačené řešení vede ke snížení hlučnosti , zmenšení průřezů vzduchovodů i výměníku a snížení příkonu ventilátorů a konečném důsledku i pořizovacích a provozních nákladů .
  • K minimalizaci aerodynamických ztrát přispívá vhodné konstrukční řešení , které zkracuje cestu vzduchu na minimum . Snížení ztrát je docilováno i vhodnou konstrukcí výměníku , zaměřenou na dostatečné průřezy vzduchových kanálů . To současně zabraňuje jejich zanášení , odstraňuje nutnost pravidelné výměny výměníku a  omezuje nutnost čištění výměníku na dobu 2 – 5 let (v závislosti na prašnosti v dané lokalitě ) .
  • Konstrukce ventilační jednotky umožňuje i montáž  do místností jejichž podlaha je pod úrovní okolního terénu . Dociluje se toho prodloužením odsávacího vzduchovodu k podlaze místnosti . Prostup obvodovou zdí tak může být nad úrovní terénu .
  • Uplatnění najde rekuperace nejen v novostavbách případně panelové výstavbě (kde se po výměně oken často ( i při  mikroventilaci ) vyskytují problémy s vlhkostí – rosení oken , vznik plísní apod.) ale i ve starší zástavbě , kde může být problém s vlhkostí ještě výraznější . Z místností s vysokou vlhkostí dokáže rekuperace odvést až 3 l vody /den . V režimu TURBO i několikrát víc .
  • Režim TURBO může být využit v případech , kdy je potřeba odstranit zvýšenou vlhkost (po malování , stavebních úpravách , povodních nebo u bytů s trvale vyšší vlhkostí ) případně pokud je z nějakého důvodu vhodnější větrat jen v určitých denních dobách (přes spínací hodiny) .
  • Spotřeba elektrické energie je při trvalém provozu v rozmezí  0,75 – 1,1 kWh/měsíc . Pokud by se ohřívalo stejné množství vzduchu o stejnou teplotu jako v rekuperátoru muselo by se dodat až 33x více energie než spotřebuje použitá ventilační jednotka.
  • Zvládnutá technologie bezprašného jádrového vrtání umožňuje provádět instalaci i v zařízené místnosti . Je to srovnatelné s malováním . Není tedy nutné čekat na rozsáhlejší rekonstrukci objektu .
  • Malé vnější rozměry i využití prostoru uvnitř vrtu dělá JEVAN 726 nenápadným a při vhodném umístění nenarušuje esteticky vzhled interiéru .

Zkušenosti z více než 80 instalací ukazují , že i když vlivem proměnného tlaku vzduchu vlivem větru opírajícího se o venkovní armaturu poněkud kolísají průtoky vzduchu ve výměníku a tím i účinnost rekuperace , průměrné hodnoty zůstávají na přijatelné úrovni . Výjimky teoreticky mohou nastat v místech , kde se projevuje trvalý směr silného větru .

Tento nedostatek je minimálně vyvážen extrémě nízkou spotřebou energie .

Instalaci do objektů , jejichž obvodové stěny mají sílu pod 30cm nedoporučujeme . Při této síle stěny je účinnost výměníku  nízká . V těchto případech je možné přisadit rekuperaci k příčné stěně a vytvořit pro ni vhodný kryt ze sádrokartonu , dřeva apod..  Pak může mít výměník větší délku a tedy i slušnou účinnost . Viz. Fotogalerie/rekuperace/kryt výměníku prozdi <30cm .

V případě zájmu o Technické parametry ,Stanovení množství odváděné vody a energetických úspor a další podrobnosti klikněte na podrobnější informace.