Zpět

Podrobnější informace o servisu

Otázky pro získání představy o objektu , kde má být použita vysoušecí metoda  JEVAN.

 

Prosím o podtržení slov , které se nejvíce blíží danému stavu , případně o doplnění  výstižnějších.

 

Způsob využívání objektu :

          a).  trvalé užívání ( v zimě vytápěné)

          b).  rekreační provoz ( výkendy – dovolená )

          c).  sklepní prostory v - RD – činžovním domě – pod nevytápěným p.

          d).  hospodářské  vytápěné – temperované – nevytápěné  , účel :   …                                              

          e).  jiné ………………………………………………………………

 

Charakteristika objektu :zateplený,nezateplený , přízemní , jednopatrový , ….patrový , dům ,panelový byt , chata , chalupa , částečně zapuštěný do svahu , podlaha v přízemí  - pod – nad – úrovní terénu , …………………………………………………………

podsklepení : celkové , částečné(v nákresu vyznačit ) , nepodsklepeno , voda ve sklepě-  - trvale – po dešti – v době tání , záplavová oblast ,….

obvodový plášť : cihly , tvárnice , siporex , železobeton , vepřovice , kámen , roubený, neznámé složení ………………………………………………………..

Okolí : samostatně stojící , řadový , v těsné blízkosti , hustá vzrostlá vegetace, velké vodní plochy , otevřený prostor na jižní , západní , severní , východní straně , vysoká hladina podzemní vody , trvale , v době tání , vystavení silnému větru – trvale – převážně – několik dní v roce ,………………………………………………………………….

 

Stupeň zasažení vlhkostí : mapy na omítce , do 50cm , 1m , .. m , opadávající omítka , plíseň , houba , výkvěty solí , kondenzující voda , mokré zdi , po celém vnitřním prostoru , na místech vyznačených v nákresu , charakteristický zápach , trvale , po delší nepřítomnosti , v tropických dnech , v zimním období,……………….,

 

Dosud provedená opatření proti vlhkosti : žádná , sanační omítky, podřezání , injektáž , narážené nerez desky , nad - pod – úrovní podlahy , drenáž , po vnějším obvodu , pod podlahou (uvnitř) ,…………………

 

 

Jméno , tel. , e-mail   event. adresa :…………………………………………

 

 

 

 

Adresa objektu : …………………………………………………………….

 

Doplńte prosím  náčrtek z něhož lze stanovit hrubý objem jednotlivých místností , které je potřeba odvětrávat , jejich vzájemnou polohu (půdorys) s vyznačením případných dveří mezi nimi a sílu obvodové zdi . Pokud je objekt zateplen , nebo se zateplením počítá uveďte sílu zateplení . Náčrtek může být od ruky a pokud obsahuje základní kóty nemusí být v měřítku . Pokud posíláte kopii stavební dokumentace dejte přednost formátu .jpg . Autocad mi už několikrát zablokoval schránku .

 

 

Vančata Pavel
Zveřejnit do: 00. 12. 2025
Zveřejněno: 04. 01. 2019