metodou JEVAN ( Užitný Vzor 13820 )

Vysoušení objektů řízenou ventilací 

Je nejlevnější metodou snižování relativní vlhkosti v jednotlivých místnostech .

Hodí se pro suterení byty , sklepy , rekreační chalupy a chaty , hospodářské objety , kde se pravidelně v zimě netopí .

Počet instalací naší nové metody překračuje v současnosti (leden 2014) číslo 1 200 .

Existuje široká škála variant , které pokrývají i specifické požadavky zákazníků .

 

Princip činnosti :
Princip nové metody vychází z obecně známých skutečností :

1) Vlhký vzduch je těžší než suchý , a proto se drží u podlahy místnosti , odkud je potřeba jej odvést. Rovněž obsah CO2 a prachových částic je u podlahy výrazně vyšší , což rovněž podporuje odsávání od podlahy .

2) Obsah vody ve venkovním vzduchu je (až na několik odpolední tropických dnů) nižší než u podlahy většiny uzavřených objektů .

3) Poněvadž se teplejší vzduch samovolně pohybuje vzhůru , vzduch odsávaný od podlahy má nižší teplotu a energetické ztráty jsou nižší

4) Ke kondenzování vzdušné vodní páry dochází při 100% relativní vlhkosti vzduchu tehdy , přijde-li do styku s  předmětem s teplotou pod rosným bodem vzduchu .

5) Ohřevem vzduchu se jeho relativní vlhkost výrazně snižuje a je schopen pojmout větší množství vodní páry .

6) Vlhkost ze zdiva se uvolňuje poměrně pomalu a proto je výhodnější volit pomalé proudění po delší dobu , než naopak . Má to příznivý vliv na omezení aerodynamických ztrát ve vzduchovodech , nízkou hladinu hluku i spotřebu ventilační soustavy .

Na těchto principech byl vyvinut optimalizovaný větrací systém  , který dokáže nejen každodenně automaticky vyvětrat s minimálními tepelnými ztrátami , dokáže si poradit i s vlhkostí v povodní zasaženém domě ale často i v případech , kdy jiné metody selhaly . Ve zvláště náročných případech se osvědčila kombinace naší metody s metodami klasickými ( difůzní lišty , sanační omítky , podřezání , chemická injektáž , „iglů“ podlahy i venkovní nopková folie a další ) .To vše při poměrně nízkých pořizovacích a nepatrných provozních nákladech . Potřebné stavební úpravy , pokud nepočítáme v mnoha případech nutnou obnovu vnitřních omítek , jsou nenáročné a vlastní instalace rovněž . Vlastní zařízení pro místnost o ploše cca 25 m2 stojí včetně pomocného materiálu do 6 000 Kč a spotřeba el. energie v režimu řízeného větrání do 1 kWh/měsíc.  V režimu intenzivního vysoušení je spotřeba vyšší cca 5kWh/měsíc , ale i tak je to 40 – 60 x méně než pro stejné množství vody odvedené z objektu spotřebují komerčně dodávané kondenzační vysoušeče . Pro větší místnosti lze počet ventilačních jednotek úměrně zvýšit s využitím společné napájecí jednotky . Systém umožňuje časové spínání . Řízení vnější  teplotou případně vlhkostním snímačem se ukázalo kontraproduktivní a proto již není nabízeno . Pokud není k dispozici vhodný půdní prostor , odkud by se odebíral od střechy ohřátý vzduch , může se přisávací půdní jednotka vypustit a odsátý vzduch se doplňuje díky netěsnostem oken a dveří . Vede to sice k snížení účinnosti asi o 30% , ale to lze kompenzovat prodloužením větracích intervalů . Řešení vede  ke snížení pořizovacích nákladů až na polovinu . Toto zjednodušení se spolu s omezením regulace na časové spínání se v průběhu uplynulých let osvědčilo natolik , že instalace v této modifikaci jednoznačně převládají .

Metoda byla poprvé použita po povodních v Jižních Čechách v roce 2002 . Do konce roku 2013  máme zkušenosti z dalších více než         1 200 aplikací . Ve všech případech se osvědčila .

Konstrukce byla přizpůsobena pro snadnou montáž . V obytných místnostech působí nenápadně , dokážeme vyhovět i požadavkům památkářů  . Vlastní elektrorozvody jsou na bezpečné napětí 12V a může si je provést i laik bez jakékoli kvalifikace . I v případě zájmu o dodávku včetně montáže vyhovíme .

Uvedené řešení je vhodné zejména pro rekreační objekty , sklepy případně sklady , kde se topí jen nepravidelně . Pro místnosti v zimě vytápěné je výhodnější větrací systém s rekuperací tepla , který je popsán v následujícím .

V případě zájmu můžete přejít na podrobnější informace.