Rozšíření výrobní kapacity vzhledem k zařazení výrobku do seznamu dotovaných výrobků programu ZELENÁ ÚSPORÁM v roce 2015 vedlo ke snížení ceny některých komponent (púvodní ceny v závorkách).

Minimální sestava:  Je určená pro řízené vysoušení a větrání jedné místnosti o objemu do 60m3 .

Poz. ks Označení Popis Cena(Kč)
1. 1 JOA-1 Odsávací a ventilační jednotka (850,-) 670,-
2. 1 ELEO 82-145 Venkovní žaluziová klapka 210,-
3. 1 MALPRO 130x40 Prodloužení vzduchovodu 420mm 60,-
4. 1 FA120 Impulzní napájecí zdroj 12V DC 1,6A (180,-) 160,-
    Balné a poštovné   200,-
      Celkem 1 300,-

Pro zkompletování je potřeba podle místních podmínek ještě dokoupit novodurovou hrdlovou trubku DN100 (vnější Æ 110mm) pozice 4. v délce dle síly zdi , zásuvkové spínací hodiny a montážní pěnu .

Uvedenou sestavu lze doplnit o přisávání z půdy v sestavě :

Poz. ks Označení Popis Cena(Kč)
5. 1 JVA-F Půdní ventilační jednotka s filtrem
810,-
6. 1 KVS-100 Stropní klapka 270,-
7. 1
Kabel 2x0,5mm délka 7,5m
60,-
      Celkem 1 140,-

Pro vysoušení sklepů je možné využít výše uvedenou Minimální sestavu  (s nutností vrtání prostupu obvodovou zdí ) nebo  provedení pro 
Montáž do okna v sestavě:

Poz. ks Označení Popis Cena(Kč)
1. 1 JOC-1 Odsávací jednotka (980,-)  810,-
2. 1 ELEO 82-145 Venkovní žaluziová klapka 210,-
3.
FA120 Impulzní napájecí zdroj 12V DC 1,6A (180,-) 160,-
    Balné a poštovné   200,-
      Celkem 1 380,-

Pro zkompletování je potřeba podle místních podmínek ještě dokoupit vzduchovod ALUFLEX 100 (poz.3) , vhodné úchyty ALUFLEXU , zásuvkové spínací hodiny , výplň o rozměrech původní skleněné tabulky (min. 140x140mm) s montážním otvorem a případně kabel 2x0,5mm2 vhodné délky . I tyto díly lze dodat , pokud jsou specifikovány rozměry .

Malé rekuperační jednotky

 Jsou určené především pro vysoušení a větrání prostor vytápěných v zimním období . Potřebují pouze jediný průchod obvodovou zdí . Proti výše uvedeným mají podstatně vyšší vysoušecí účinnost zejména v zimním období a šetří náklady na vytápění .

Rekuperační sestava J 726.

 Je určená pro vysoušení a větrání jedné místnosti o objemu do 80m3 .

Poz. ks Označení Popis Cena(Kč)
1. 1 RVJ-3B Ventilační jednotka - 3 stupně ventilace
(6 140,-) 5 040,-
2 1 RV-2 (45-60cm) Rekuperační jednotka (výměník) 1 300,-
2a. 1 DN125 x 650
Trubka pro 60cm zeď
150,-
3. 1 RVA-2
Venkovní armatura na omítku
(810,-) 610,-
4. 1 Malpro 130x40 Prodlužovací díl 420mm 40,-
5. 1 FA120 Impulzní napájecí zdroj 12V DC 1,6A (180,-) 160,-
    Balné a poštovné   200,-
      Celkem 7 500,-

Uvedené sestavy slouží jako příklad nejvíce žádaných . Vzhledem k individualitám jednotlivých objektů dodáváme případně instalujeme i varianty přizpůsobené na míru  požadavkům zákazníka pro tlouštky zdí v rozsahu 30 – 200cm. Může se jednat například o řízené odvětrávání podlahových dutin „iglú“, dutin předsazených stěn apod. .  Cenové relace těchto dodávek se blíží výše uvedeným příkladům . Konkrétní cenu sestavy uvádíme po získání představy  o daném objektu .