Zpět

covit-19

Ozónový sterilizátor s uzavřeným oběhem.         Pro nedočkavce viz. na www.pavan.cz/new pod Fotogalerie/ covit -19 .

Ozón se sice v malých koncentracích vyskytuje i v býlých krvinkách, kde je užitečný ale ve vyšších koncentracích a delší expozici je karcinogenní a vede ke snížení kapacity plic a zhoršení respiračních chorob.

Současné masové nasazování generátorů ozónu pro likvidaci virů, bakterií, bacilů ale i roztočů a dalších škodlivin je odůvodněno vysokou účinností (oproti chloru je účinnost až 3 500 x vyšší) a to bez potřeby jakékoli chemie a za nízkou cenu. Je však třeba důsledně dodržovat uzavření dezinfekčního prostoru během působení ozónu, ale i po dobu než se ozón rozloží na dvojmocný kyslík, nebo musí následovat důkladné odvětrání do otevřeného prostoru. 

Nyní považuji za nejpotřebnější vytvořit systém recyklace použitých jednorázových i šitých roušek, vložek z nanovláken ale i jednorázových ochraných obleků a podobně, které se považují za kontaminovaný odpad, přestože mnohé z nich nejsou znečištěny ani mechanicky poškozeny a po dezinfekci ozónem je lze bezpečně znovu použít. V současné době jejich celosvětového nedostatku a přemrštěným cenám by to pomohlo i ekonomice. 

Volba, že by se mělo jednat o uzavřený systém s cirkulací ozónem syceného vzduchu je vcelku jednoznačná. Při představě, že stříkáte hadicí vodu proti např plášti, pak ani po delší době nelze zaručit, že na plášti nenaleznete suché místo a mnoho vody zbytečně odteče do míst kde mohou způsobit problémy. Na druhé straně pokud plášť ponoříme na určitou dobu do nádrže, nenajdete na plášti suché místo. Vodu pak lze bezpečně odčerpat. Cirkulace navíc způsobí rovnoměrnou koncentraci ozónu a lze ji délkou provozu generátoru ozónu snadno udržet na potřebné hodnotě.     

Takový systém s uzavřenou cirkulací ionizovaného vzduchu jsem pokusně realizoval z vyřazené mikrovlnné trouby. Je plně funkční ale má malý objem. Proto jsem navrhl skříňové provedení schematicky nakreslené v Galerii pod odstavcem corvit-19 na těchto stránkách. Pro případné zájemce je tam i stručný postup výroby. Vlastní výroba by běžnému kutilovi neměla zabrat déle než 3hodiny.

Generátor ozónu si lze vybrat na internetu .Je tam dostatečný výběr. Generátor ozónu je vhodné volit i s nižším výkonem tedy levnější. Při výkonu 0.4gr/hodinu a objemu skříně cca 2m3 je minimální čas chodu generátoru cca 6 minut, zatímco sterilizace probíhá i během doby rozpadu O3 na O2. Volíme-li výkon generátoru  3.5gr/hod. pak se minimální čas zkracuje pod 1 minutu. Je třeba si uvědomit, že každým oběhem v uzavřeném okruhu koncentrace O3 roste protože rozpad na O2 je pomalejší. Velikost skříně lze volit podle potřeby. U větších skříní se volí delší doba působení ozónu nastavená na časovači. Pro vážné zájemce doporučuji zakoupit měříč koncentrace ozónu, který lze rovněž nalézt na internetu. Ten umístěný poblíž sání generátoru určí, kdy byla dosažena požadovaná koncentrace i čas potřebný k poklesu koncentrace pod bezpečnou hranici. I tak, vzhledem k bezpečnosti obsluhy, bude vhodné skříň umístit do dobře větraného prostoru.

U látkových roušek není třeba je pokaždé prát a žehlit alespoň do doby, kdy se sníží jejich průdušnost. Dokážu si představit, že se do skříně před ukončením pracovní doby naskládají použité ochranné pomůcky, zapne se časovač a skříň se otevře až ráno, kdy je ozón již bezpečně rozložen. 

Využití je možné i tak, že se přinesený nákup vloží i s taškou do skříně a po nastaveném čase se vyjme a není již třeba jednotlivé obaly otírat dezinfekcí.

I po skončení pandemie covit-19 lze ozón využít v boji proti plísňovým chorobám, sterilizací bot zejména po sportovních výkonech.                 

Vančata Pavel
Zveřejnit do: 31. 12. 2025
Zveřejněno: 02. 05. 2020