Zpět

Nový způsob vysoušení podlah a vnitřních zdí a eliminace radonu.

Ve své praxi se poměrně často setkávám zejména na rekkreačních chalupách s nevhodnou konstrukcí nové podlahy. Obvykle k výměně podlahy vede její poškození vlivem vlhkosti nebo napadením dřevokaznými houbami.

Ve snaze zabránit pronikání vlhkostke dřevěné podlaze vytvoří se po odebrání původního zásypu pod celou plochou podlahy pro vlhkost nepropustná izolace. To je zásadní chyba, pokud tato izolace neprochází i pod obvodovými a vnitřními zdmi (podřezání a vložení nové izolace pod všemi zdmi je velmi nákladné a mnohdy i neproveditelné ). Pokud se izolace ukončí v místnosti u zdi, tlačí se vlhkost z celé podlahy do přilehlých zdí.

Nová metoda PAVAN modifikovaná pro vysoušení podlah, spočívá v tom, že je po celém obvodu pod podlahou vytvořena drážka min. 10x15cm. V jednom rohu u venkovní zdi je instalována ventilační jednotka JOA-1 ústící sáním do drážky pod podlahou. V protilehlém rohu je v podlaze osazena větrací mřížka ústící rovněž do drážky. Desky by se nemělz dotýkat stěn. Několika milimetrová mezera se zakryje vhodnou plastovou lištou, která zabrání přenos zárodků dřevokazných hub do nové podlahy. Před položením desek je celá plocha podlahy (až na plochu drážek ) opatřena hydroizolací a třeba i podlahovým topením a tepelnou izolací. Vlhkost a radon (pokud se v dané lokalitě vyskytuje) tlačící se pod hydroizolací končí v drážce a je odváděna spolu se vzduchem z vrsvy nad podlahou přes ventilační jednotku do venkovního prostoru.  Zpětná klapka brání prochlazování v době, kdy ventilátor neběží.

Vzhledem k tomu, že k podstatnému snížení vlhkosti v místnosti stačí vyměnit 1 x za den objem místnosti vyhovuje doba provozu jednotky s průtokem 30m3/hod. v rozmezí 1-2hodiny/den (pomocí spínacích hodin). Drážkou, která má mnohonásobně menší objem než místnost proběhne obměna 100 i vícekrát /den. To vede k účinnému odvádění vlhkosti ale i radonu z drážky a spodní části obvodových i vnitřních zdí (zbavených pod ůrovní podlahy omítky). Tato technologie se osvědčila v mnoha případech a to i v boji s dřevokaznými houbami, které vydrží ve zdech přežívat v latentním stádiu i desítky let. Jakmile vzroste po delší dobu vlhkost nad 70% vrací se.

Uvedené řešení je lepší než často využívané pokládání drenážních trubek pod podlahou, kde jsou oba konce vyvedeny ven. Drenážní trubky po čase zarostou a přestávají plnit svou funkci. Navíc nelze zaručit zda vůbec a s jakou intenzitou bude k proudění docházet a objekt může být i nekontrolovaně prochlazován. Mnohdy je spoléháno na "komínový efekt", ale k němu dochází jen, když je mezi oběma konci tepelný rozdíl. Stačí např. když slunce posvítí na komín a zatopit se Vám podaří jen s obtížemi. Samotný rozdíl výšek vstupu a výstupu zpravidla nestačí.

Vzhledem k tomu, že se obsah vody ve vzduchu mění v závislosti na denní době je vhodné nastavovat spínací hodiny ventilace na dobu, kdy je obsah vody ve venkovním vzduchu nejnižší. To je mezi 21h a 11h dopolední. V zimě obsahuje vymražený venkovní vzduch podstatně méně vody(do 5gr/m3), takže lze zkrátit podstatně větrací časy až na 1/5 letní hodnoty. Sníží se tím i prochlazování objektu a je v podstatě jedno ve kterou denní dobu se větrá.

Jednotku napájí zdroj 12V . Při 3 hodinovém denním provozu spotřebuje 0,16kWh/měsíc.

Náčrt uspořádání této vysoušecí techniky naleznete v Galerii/Řízená ventilace/Větrání podlah 

Vančata Pavel
Zveřejnit do: 31. 12. 2025
Zveřejněno: 11. 03. 2019