Zpět

Pračka vzduchu

Nově je zaváděn doplněk systému J726 pro eliminaci  částic polétavého prachu , škodlivých emisí a pachů přicházejících z  venkovního prostředí . Jedná se o miniaturizovanou obdobu odlučovačů popílku na elektrárenských komínech . V současné době probíhají provozní zkoušky a dosavadní výsledky ukazují na více než 90% účinnost odlučování polétavého prachu . To znamená , že pokud je emisní limit ve venkovním prostředí 10násobně překročen , do místnosti vstupuje vzduch vyhovující zdravotním limitům . U pachů se účinnost mění v závislosti na dielektrických vlastnostech daných látek , ale vždy obsah pachů snižuje .

Vančata Pavel
Zveřejnit do: 31. 12. 2050
Zveřejněno: 23. 06. 2019